Η καύση των νεκρών στην Ελλάδα

ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ

Η καύση των νεκρών στην Ελλάδα Η καύση των νεκρών στην Ελλάδα είναι ένα φλέγον θέμα που θα πρέπει να λυθεί με παρέμβαση της Εκκλησίας και της Πολιτείας Η αποτέφρωση στην Ελλάδα παρακωλυόταν για χρόνια για λόγους θρησκευτικούς. Όταν αυτές οι αντιστάσεις μερικώς υπεχώρησαν αντικαταστάθηκαν από επιχειρηματικά και τοπικά συμφέροντα που θέτουν εξίσου ισχυρά προσκόμματα […]